İNOVASYON ÇÖZÜMLERİMatris Düşünce™ ve Çalıştay™ yönetimlerini duruma uyarlıyor, ürün/süreç/hizmet inovasyon süreçlerini kolaylaştırıyor, destekliyor ve yönlendiriyoruz.

Destek aşamaları:

 Bir ihtiyaç analizi gerçekleştiriyor 

 Hedef proje çıktılarını ve proje planını ticarileştirme süreci dahil oluşturuyor 

 Proje ekibini oluşturup ve eğitiyor 

 Projeyi adım adım yürütüyor ve raporluyor 

 Gözden geçirme aşamalarında gerektiğinde strateji belirleme Çalıştay™ları yürütüyor 

 Proje tanımını hedeflere göre güncel tutarak, ilerlemesi için destekliyoruz. 

Sağlam temelli bir inovasyon yönetim sisteminin oluşturulabilmesi için çoğu firmada var olan ve işlemekte olan alt sistemleri gözden geçiriyor ve bunların güncellenmesini destekliyoruz.

 Öneri sistemleri 

 Kalite sistemleri 

 İK sistemleri … 

Üst Düzey Yöneticiler için, yarım günlük program / Tanıtım

 İnovasyonun öneminin ne kadar farkındayız?

 İnovasyon için etkin bir metodoloji var mı?

 Rekabetçi pazarlarda inovasyonun kaçınılmazlığı 

 Yenilikçi fırsatlar nasıl yakalanır?

 Bir örnekle Matris Düşünce™

İnovasyon sürecinden sorumlu ekipler ve Proje Liderleri için bir tam günlük program / Bilinçlendirme

 Metodoloji nasıl uygulanır? Ana adımlarının tanıtımı

 Üst yönetime ve/veya inovasyon sürecinden sorumlu ekiplere çalıştay yöntemiyle örnek çözümler 

 Değer Zinciri ve değer önermesi uygulaması

 Yenilikçi Fırsatların Bulunması

 Fırsatların önceliklendirilmesi

Uzman yetiştirme amaçlı üç günlük program / Master Sınıfları

 İş Planları – Başarı/başarısızlık nedenleri

 İnovasyon ve icat – Fark nedir? 

 Değer Önermesi kavramı – Uygulama örnekleri

 Pazar Risk Haritası

 Matris Düşünce Çalıştayları 

 Ekip çalışması ve çeşitli matrisler ile uygulama örnekleri

 Yeni ürünler ve/veya ürün özellikleri, süreçler, hizmetler için inovasyon fırsatlarının belirlenmesi 

 İnovasyon fırsatlarının değerlendirilmesi ve sıralanması

 İnovasyon fırsatlarının kuruluş amaçları ve stratejileri ile hizalanması  

 Fikri Haklar  

 Uygulama Planlarının hazırlanması 

Bu program, bir kuruluşun inovasyon yeterliliğinin ve inovasyon sürecine değen iş süreçlerinin diyagnostik kontrolunu ve değerlendirilmesini içerir.

Kuruluş için kritik konuları ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyerek, inovasyon programının başarılı olması için gerekli yol haritasının hazırlanmasını kapsar.

Kuruluşa özgü olarak hazırlanacak kapsamlı inovasyon programı ve yol haritasında rol alacak kişi ve ekiplerin doğru yetkinlikte olması için gerekli değerlendirme ve seçimler yapılır. Bu parametrelere uygun bir eğitim programı düzenlenir.