İNOVASYON SİSTEMİİnovasyon ile hızlı farklılaşma, iş dünyasında rekabetin içinde hayatta kalabilmenin en önemli faktörü.

Ancak,

  İnovasyon, herkesin “ne olduğu” konusunda tam uzlaşamadığı bir kavram olarak önümüzde durmakta

  Karmaşık metotlar ve yaklaşımlar, “inovasyon” u erişilemez bir kavram olarak göstermekte

Şirketlerin asıl ihtiyacı olan “Nasıl inovasyon yapılır?” sorusunun net ve somut bir yanıtını bizimle ve yöntemlerimizle bulacaksınız!

İnovasyon, sektörden, iş kolundan bağımsız olarak her işte oluşturulması gereken, diğer iş süreçleri ile bütünleşik olarak yapılandırılması gereken temel bir süreçtir.

Maliyet azaltma ve karlılık için sağlam temelli bir inovasyon yönetim sistemi ve bunu destekleyecek bir inovasyon metodolojisi kaçınılmazdır.

Avustralyalı guru Roger La Salle tarafından geliştirilen La Salle Matris Düşünce™ metodolojisi, yukarıda belirttiğimiz netlik ve pratiklik gereksinimlerinin en iyi karşılayan bir metodoloji olarak dünyada geniş kabul görmüştür.

Matris Düşünce™ Nedir?

 Matris Düşünce™ şirketlerin inovasyon süreci uygulamalarına cevap vermek üzere geliştirilmiş çok pratik bir metodolojidir. Yöntem, sektörden bağımsız, bir başka deyişle, imalat veya hizmet sektöründe yer alan tüm kuruluşlar için kullanılabilir. Sağlam bir iş yönetimi teorisine dayalı olarak geliştirilen bir yöntem olmasına karşın, bu teorilere değinme gereği olmadan kolaylıkla uygulanır. Matris Düşünce™ yaklaşımı bu nedenle, kuruluşun her seviyesindeki ekip ve çalışanlar tarafından rahatlıkla benimsenir, içselleştirilir ve kullanılır. 


Hangi Amaçlar İçin Matris Düşünce™ ?

Matris Düşünce™ metodolojisi aşağıdaki amaçlara ulaşmak için kullanılır:

 İnovasyon fırsatlarının belirlenmesi

 İş Geliştirme fırsatlarının belirlenmesi

 Pazarlama + satış planları ve stratejilerinin belirlenmesi

 Ar-Ge ve Ürün Geliştirme için uzun vadeli planların yapılması

 Üst Düzey yönetim ekibi ile stratejik yenilikçi kararlar oluşturulması

Metodoloji, amaca uygun kompozisyonda kurulacak ekiplerle, bir dizi çalıştay gerçekleştirilerek uygulanır.

Neden Matris Düşünce™ ?

 Matris Düşünce yöntemi, özel tasarlanmış ve belli bir sırada kullanılan matrislerden oluşur. Her matrise özgü, kullanım amacına bağlı olarak düşünülmüş “katalizör” ve “tohum” setleri vardır. “Katalizör” ve “tohum”lar matrislerin iki boyutunda yer alır ve konu ile kullanılacak matrise özgü düşünce platformunu oluşturur. Bu şekilde, inovasyon süreci sistematik bir şekilde yönetilebilir ve kuruluşun yenileştirmek istediği ürün, hizmet veya bunların herhangi bir özelliği, etkin bir şekilde geliştirilir.  

 Kullanılan “katalizör” ve “tohum” setleri, uzun yıllar boyu, farklı ülkelerde, değişik sektörlerde ve şirketlerde gerçek hayatta sınanmış ve sürekli geliştirilmiştir.   

 Teori ve pratik arasındaki uyum bu şekilde sağlanarak Matris Düşünce™ yönteminin diğer yaklaşımlara göre üstünlüğü pekiştirilmiştir.  

Katalizör: Düşüncelerimizi canlandıran ve yenilikçi değişim (inovasyon) yaratmamıza yardım eden “düşünce tetikleyici” öğeler

Tohum:  Yenilikçi değişim için ele alınacak ürün veya hizmetin, değişikliğin gerçekleştirilebileceği en kritik 3-5 temel alanı

İnovasyon Metodolojisi

Yaklaşım 4 ana aşamadan oluşur ve bu aşamalara uygun matrisler kullanılır:

 Keşif - İnovasyon fırsatlarının ortaya çıkartılması

 Çözüm – İnovasyon fırsatlarının somut inovasyon fikirlerine dönüştürülmesi

 Geçerli Kılma – İnovasyon fikirlerinin ticarileştirme açısından değerlendirilmesi

 Karar – Öldür veya Uygula