BAHADIR AKIN KİMDİR ?

CEO ve Kurucu
Bahadır Akın, özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında geniş bir deneyime sahiptir. Özel sektörde profesyonel endüstri mühendisi olarak çalışmaya başlamadan önce, üniversite ve araştırma enstitülerinde 11 yıl çalışmıştır. Üniversitede (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK) büyük ölçekli Dünya Bankası projelerinden sorumlu araştırma uzmanı olarak görev yapmıştır. Bunlar arasında, yapı sektöründe uygun teknoloji seçimi ve toplu konut projelerinin makroekonomik etkilerinin değerlendirmesi gibi projeler yer almıştır. Profesyonel mühendis ve yönetici olarak sektörlerinde lider şirketlerde 20 yıldan fazla çalıştı. Bu şirketler sırasıyla PETKİM, Şişecam ve Arçelik’ tir. Özel sektördeki çalışma döneminde, Bahadır Akın yönetimin çok çeşitli alanlarında geliştirme ve uygulama deneyimi elde etti. Özellikle, toplam kalite yönetimi, süreç yönetimi, altı sigma, inovasyon ve iş mükemmelliği bunlar arasında sayılabilir. Arçelik 1997 yılında Türkiye Kalite Büyük Ödülü’ nü, 2000 yılında Avrupa Kalite Ödülü’ nde ‘Başarı Ödülü’nü kazanırken, ilgili proje ekiplerinde aktif liderlik üstlendi. Arçelik’ in 2000’li yıllardaki global büyüme dönemimde, yönetim sistemlerinin kurulması, yaygınlaştırılması ve uyumlandırılması süreçlerini başarı ile yönetti. Bahadır, özel sektördeki çalışma yıllarında, sivil toplum kuruluşlarında da çok önemli katkılarda bulundu. KalDer’ in ve daha sonra Ankara Şubesinin kuruluşu, buralarda icra kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri, ilk kalite eğitim programlarının başlatılması bunlar arasında önemli bir yer tutar. Bunun yanısıra, aynı yıllarda KalDer ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) ödül değerlendiricisi olarak Avrupa’nın ve Türkiye’nin önemli şirketlerinde denetçilik ve baş denetçilik yapmıştır. Halen İngiliz Standartlar Enstitüsü BSI’ ın Tarafsızlık Komitesi başkanlık görevini yürütmektedir. Danışman ve değerlendirici olarak endüstrinin çok geniş bir yelpazesinde deneyim sahibi olan Bahadır Akın, özellikle inovasyon yönetimi, teknoloji seçimi ve yönetimi, stratejik planlama, iş süreçlerinin tasarımı ve sürekli iyileştirilmesi, sistem denetimleri ve kalite yönetimi alanlarında uzmanlaşmıştır.